Equipe de l'Institut

Direction

Hubert Stöckli

Ordentlicher Professor
Avenue de Beauregard 13
Bureau: BQC 13 5.413
1700 FribourgCH

Jean-Baptiste Zufferey

Professeur ordinaire
Avenue de Beauregard 13
Bureau: BQC 13 5.402
1700 Fribourg CH

Professeurs au SLL

Martin Beyeler

Ordentlicher Professor
Passage du Cardinal 1
Bureau: BFF 13 47A
1700 FribourgCH

Arnold Rusch

Professeur ordinaire
Passage du Cardinal 1
Bureau: BFF 13 46A
1700 FribourgCH

Collaborateurs scientifiques

Pascal Rey

Diplomassistent
Avenue de Beauregard 13
Bureau: BQC 13 5.422
1700 FribourgCH

Patrick Schurtenberger

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Avenue de Beauregard 13
Bureau: BQC 13 5.421
1700 Fribourg CH

Mirjam Duss

Collaboratrice scientifique
Avenue de Beauregard 13
Bureau: BQC 13 5.422
1700 FribourgCH

Shirin Grünig

Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Avenue de Beauregard 13
Bureau: BQC 13 5.421
1700 FribourgCH

Secrétariat

Stéphanie Ahlawat

Secrétaire
Avenue de Beauregard 13
Bureau: BQC 13 5.404
1700 Fribourg CH

Andrina Jungo

Unterassistentin
Avenue de Beauregard 13
Bureau: BQC 13 5.421
1700 Fribourg CH

Tanja Gauch

Sekretärin
Avenue de Beauregard 13
Bureau: BQC 13 5.816
1700 Fribourg CH

Carole Bovet

Secrétaire
Avenue de Beauregard 13
Bureau: BQC 13 5.404
1700 Fribourg CH

Direction de cours

Roger Andres

Directeur du CAS Bauversicherungsrecht
Avenue de Beauregard 13
Bureau: BQC 13 5.418
1700 Fribourg CH

Roger König

Directeur du CAS Bauvertrags- und Versicherungsrecht

www.kblaw.ch